Начало Психология Поведенческа психология Патология Тест за диагностика на депресивни състояния на Жмуров

Тест за диагностика на депресивни състояния на Жмуров

Тест за диагностика на депресивни състояния на Жмуров - изображение

Прочетете следните твърдения и изберете отговора, който считате за най-подходящ за себе си. (0, 1, 2, или 3).


№1
0. Настроението ми не е толкова потиснато (печално), че да бъде наречено необичайно.
1. Може би съм по-тъжен отколкото е обичайно.
2. Чувствам се по-тъжен от обикновено.
3. Настроението ми е много по-негативно от обикновено.

№2
0. Мисля, че не съм завладян от меланхолични настроения.
1. Понякога ми се случва да имам такива мисли и чувства.
2. Често съм меланхоличен.
3. Постоянно съм в това настроение.


№3
0. Не се чувствам сякаш съм загубил нещо много важно.
1. Понякога имам усещането, че нещо много съществено е изчезнало.
2. Често имам това чувство.
3. Постоянно изпитвам въпросното усещане.


№4
0. Нямам чувство, че животът ми е стигнал до задънена улица.
1. Понякога въпросното усещане се появява.
2. Често страдам от това чувство.
3. Постоянно усещам живота си, сякаш е заседнал в задънена улица.


№5
0. Не се чувствам остарял.
1. Понякога се чувствам стар.
2. Често имам това усещане.
3. Винаги се чувствам стар.


№6
0. Нямам усещане да ми е тежко на душата.
1. Понякога изпитвам подобни емоции.
2. Често съм в подобно състояние.
3. Постоянно имам това усещане.


№7
0. Както обикновено съм спокоен за бъдещето си.
1. Може би имам някакви притеснения, за това, което ме чака след време.
2. Бъдещето ми ме притеснява много повече от обичайното.
3. Бъдещето ми ме притеснява силно, както обичайно.


№8
0. Не виждам нищо лошо в миналото си.
1. В миналото виждам немного неща, които са по-лоши от нормалното за хората.
2. В миналото си виждам много неща, които са по-лоши от нормалното, за обществото.
3. Миналото ми е много по-лошо от нормалното.


№ 9
0. Нямам по-малко надежди за бъдещите неща от нормалното.
1. Имам по-малко такива надежди.
2. Имам осезаемо по-малко надежди от обичайното.
3. Имам много по-малко надежди от нормалното.


№ 10
0. Не съм по-плах(а) от обичайното.
1. Усещам страх по-често от обикновеното.
2. Страхувам се много повече от преди.
3. Принципно усещам много страх.


№ 11
0. Добре съм и съм щастлив колкото преди.
1. Чувствам се по-нещастен от преди.
2. Чувствам се много по-нещастен от преди.
3. Чувствам се силно нещастен, както и преди.


№ 12
0. Имам усещане за смисъл в живота си.
1. Случва се да имам чувството, че животът е безсмислен.
2. Често имам това чувство.
3. Както и сега, винаги съм мислил, че животът ми е безсмислен.


№13
0. Не съм по-обидчив от обикновеното.
1. Може би се чувствам малко по-обиден от обикновено.
2. Чувствам се по-обиден от обикновено.
3. Обиден съм много повече от обикновено.


№ 14
0. Усещам удоволствието от малките неща в живота, както и преди.
1. Това чувство е по-слабо от преди.
2. Удоволствието в живота ми е осезателно по-слабо от преди.
3. Не мога да се наслаждавам на приятните неща в живота.


№ 15
0. Обикновено не се чувствам виновен без причина за това.
1. Понякога се чувствам като, че съм виновен.
2. Често се чувствам като, че съм виновен.
3. Постоянно се чувствам виновен.


№ 16
0. Ако нещо не е наред, не се обвинявам особено.
1. Обвинявам се за нещата, които са се объркали малко повече от обичайното.
2. Обвинявам се повече от обичайното.
3. Ако нещо не е наред с мен, аз се обвинявам много повече, отколкото околните го правят.


№ 17
0. Не усещам ненавист към собствената си личност.
1. Понякога усещам, че се ненавиждам.
2. Често чувствам ненавист към собствената си личност.
3. Постоянно усещам ненавист към себе си.


№ 18
0. Не се чувствам „грешен“.
1. Понякога имам това усещане.
2. Често изпитвам това чувство.
3. Усещането ме преследва постоянно.


№ 19
0. Не обвинявам себе си, когато някой друг ме третира зле.
1. Обвинявам се малко повече от обичайното.
2. Обвинявам се повече, отколкото е обичайно.
3. Обвинявам се силно, когато другите хора постъпят грубо или отрицателно спрямо мен.


№ 20
0. Обикновено не ми се случва състоянието, в което всичко изглежда безсмислено.
1. Понякога имам това усещане.
2. Често имам това усещане.
3. Това е обичайното ми състояние.


№ 21
0. Не ми се случва да ме споходи усещане, че заслужавам наказание.
1. Понякога се появяват подобни чувства.
2. Често се случва да ме споходи това усещане.
3. Практически живея с това усещане.


№ 22
0. Усещам се не по-малко добър човек от преди.
1. Виждам се малко по-лош от преди.
2. Виждам се по-лош от преди.
3. Виждам се много по-лош от преди.


№ 23
0. Както обикновено, не мисля за себе си по-негативно, отколкото за другите.
1. Понякога мисля, че съм по-лош от останалите.
2. Често мисля, че съм по-лош от останалите.
3. Постоянно мисля, че съм по-лош от останалите.


№ 24
0. Нямам желание да умра.
1. Понякога се появява такова желание.
2. Подобно желание се появява често.
3. Постоянно изпитвам подобно желание.


№ 25
0. Не плача.
1. Понякога плача.
2. Плача често.
3. Искам да плача, но вече нямам сълзи.


№ 26
0. Не чувствам да съм раздразнителен повече от обикновено.
1. Малко по-раздразнителен съм от обичайното.
2. Доста по-раздразнителен съм от обичайното.
3. Принципно съм доста раздразнителен.


№ 27
0. Няма моменти, в които да не усещам емоции.
1. Понякога не усещам емоции.
2. Често съм в това състояние.
3. Почти постоянно съм в това състояние.


№ 28
0. Умствената ми активност не се е променила.
1. Чувствам някаква "неяснота" в мислите си.
2. Чувствам се оглупял, главата ми сякаш опустява.
3. От известно време не мисля за нищо, главата ми е празна.


№ 29
0. Не съм загубил интерес към другите хора.
1. Чувствам, че предишният ми интерес към хората донякъде е намалял.
2. Чувствам, че интересът ми към хората е намалял значително.
3. Напълно загубих интерес към хората."Не искам да виждам никого".


№ 30
0. Взимам решения, както обикновено.
1. Намирам задачата да взема решение за по-трудна отколкото е обикновено.
2. Много по-трудно ми е да вземам решения от обикновено.
3. Не мога да взема самостоятелно решения.


№ 31
0. Не мисля, че съм по-малко привлекателен от обикновено.
1. Може би съм малко по-слабо привлекателен от обикновено.
2. Може би съм много по-непривлекателен от обикновено.
3. Чувствам, че съм грозен.


№ 32
0. Мога да работя както обикновено.
1. Намирам за по-трудно от обикновено да работя.
2. За мен е много по-трудно от обикновено да работя.
3. Не мога да работя въобще, всичко се разпада в ръцете ми.


№ 33
0. Спя както обикновено.
1. Сънят ми е малко по-лош от обикновено.
2. Сънят ми е много по-лош от обикновено.
3. Като цяло изобщо не спя много.


№ 34
0. Не съм по-уморен от обичайното.
1. Уморявам се малко повече от обикновено.
2. Уморявам се много повече от обикновено.
3. Вече нямам сили да правя нищо.


№ 35
0. Апетитът ми не е по-лош от обикновено.
1. Апетитът ми е малко по-лош от обикновено.
2. Апетитът ми е много по-лош от обикновено.
3. Сега нямам апетит.


№ 36
0. Теглото ми е непроменено.
1. Свалил съм малко от теглото си.
2. Напоследък видимо загубих тегло.
3. Отслабнал съм доста.


№ 37
0. Както обикновено се грижа за здравето си.
1. Оставил съм на малко по-заден план грижата за собственото си здраве.
2. Здравето ми е на заден план сред приоритетите ми.
3. Не се грижа за здравето си.


№ 38
0. Интересувам се от секс, колкото и преди.
1. Интересувам от секс, малко по-малко отколкото преди.
2. Интересувам се от секс осезаемо по-малко от преди.
3. Изгубих напълно интерес към секса.


№ 39
0. Моето „Аз“ не се е променило.
1. Чувствам, че моето „Аз“ се е променило малко.
2. Намирам съществена промяна в Аз-ът си.
3 "Аз" в личността ми се промени толкова много, че не мога да се позная.


№ 40
0. Усещам болката по същия начин както до сега.
1. Чувствам болка повече от обичайното.
2. Чувствам болката значително повече от обикновено.
3 Постоянно усещам болка.


№41
0. Не усещам физически симптоми (сухота в устата, запек, задушаване) без ясна причина.
1. Случва се да изпитвам подобни усещания.
2. Част от тези неудобства ми се случват често.
3. Тези неудобства ми се случват много по-често, отколкото е обичайно.


№ 42
0. Сутрин настроението ми не е по-лошо от обикновено.
1. Сутринта е малко по-неприятна за мен, отколкото времето през нощта.
2 Сутринта е много по-неприятна за мен, отколкото нощта.
3 Сутринта настроението ми е много по-лошо, отколкото през нощта.


№ 43
0. Нямам спад на настроението през пролетта
1. Това ми се е случвало веднъж.
2. Случвало ми се е два или три пъти.
3. Случва ми се често.


№ 44
0. Когато имам лошо настроение, това не трае дълго.
1. Негативните ми настроения могат да продължат седмица и дори месец.
2. Негативните ми настроения могат да продължат месеци.
3. Потиснатото настроение може да се настани в живота ми в продължение на година и повече.


ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Сумирайте точките, посочени пред отговорите ви.

Ако сте получили от 1 до 9 точки, то депресивното състояние отсъства или е незначително.
От 10 до 24 депресивното състояние е минимално.
От 25 до 44 точки сочат лека депресия.
От 45 до 67 умерени нива на депресивно състояние.
От 68 до 87 тежко депресивно състояние.
88 и повече точки говорят за дълбока депресия.

Повече за депресията може да научите ТУК>>>

По статията работи: Станислава Тонева
Източник: test-metod.ru
Снимка:geneticliteracyproject.org

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияПсихологияЛюбопитноТестовеЛайфстайлЗдравни съветиСнимкиНовиниСпортИсторияАнкетиДиетиИзследванияХранене при...Социални грижиАлт. медицинаЛеченияВидеоЗдравни проблемиБотаника