Начало Психология Социална психология Групова динамика Авторитарният лидерски стил и другите, които трябва да знаете

Авторитарният лидерски стил и другите, които трябва да знаете

Авторитарният лидерски стил и другите, които трябва да знаете - изображение

Стилът на лидерство се отнася до характерното поведение на лидера, когато ръководи, мотивира, направлява и управлява групи от хора. Великите лидери могат да вдъхновят политически движения и социални промени. Те могат също да мотивират другите да изпълняват, създават и обновяват.

Вглеждайки се във великите лидери, веднага можете да забележите, че често има големи различия в начина, по който те повеждат останалите.

За щастие изследователите са разработили различни теории и рамки, които ни позволяват да идентифицираме и разберем по-добре тези различни лидерски стилове.

По-долу са само някои от най-известните стилове на ръководство, идентифицирани от психологията.

Лидерските стилове на Курт Левин

През 1939 г. група изследователи, водени от психолога Курт Левин, се опитват да разграничат различните стилове лидерство. Докато по-нататъшни проучвания идентифицират по-различни видове, този ранен опит е много значим и установява три основни лидерски стила.

В проучването ученици са разпределени в една от три групи с авторитарен, демократичен или либерален лидер (невмешателство). Децата са въведени в проект за изкуства и занаяти, докато изследователите наблюдават поведението им в отговор на различните стилове на лидерство. Те установяват, че демократичното ръководство е най-ефективно за вдъхновяването на последователите и доброто им представяне.

Нека да разгледаме по-отблизо трите стила, които Левин определя:

Авторитарно лидерство (автократично)

Авторитарните лидери, известни също като автократични, формират ясни очаквания за това какво, кога и как трябва да се направи. Този стил на лидерство е силно фокусиран върху командването и упражняването на контрол върху последователите.

Съществува и ясно разделение между лидера и членовете. Авторитарните лидери вземат решения самостоятелно с малко или никакви приноси от останалата част от групата.

Изследователите установяват, че вземането на решения е по-малко творческо при авторитарното ръководство. Левин заключава още, че е по-трудно да се премине от авторитарен към демократичен стил, отколкото обратното. Злоупотребата с този метод обикновено се възприема като контролираща, подвеждаща и диктаторска.

Авторитарното ръководство се прилага най-добре в ситуации, в които няма достатъчно време за вземане на решения в групата или такива, в които лидерът е най-добре осведоменият член на тази група. Авторитарният подход може да бъде добър избор, когато ситуацията изисква бързи решения и решителни действия. Обаче, той има тенденция да създава дисфункционална и дори враждебна обстановка, която често е в ущърб на последователите срещу доминиращия лидер.

Участие на лидера в решения, взимани от всички (демократично)

Изследването на Левин установява, че ръководство с участие, известно още като демократично ръководство, обикновено е най-ефективният лидерски стил. Демократичните лидери предлагат насоки на членовете на групата, но също така участват в нея и дават възможност за участие от страна на други членове на групата. В проучването на Левин, децата в тази група са по-малко продуктивни от тези в авторитарната група, но техният принос е с по-високо качество.

Демократичните лидери насърчават членовете на групата да участват, но запазва последната дума в процеса на вземане на решения. Членовете на групата се чувстват ангажирани в процеса и са по-мотивирани и креативни. Този тип лидери са склонни да накарат последователите да се чувстват като важна част от екипа, което помага да се насърчи ангажиментът към целите на групата.

Либерално лидерство (без вмешателство)

Изследователите установяват, че децата под ръководството на този тип лидери са най-малко продуктивните и от трите групи. Децата в тази група също отправят повече изисквания към лидера, показват малко сътрудничество и не са в състояние да работят самостоятелно.

Делегиращите лидери предлагат малко или никакви насоки и оставят вземането на решения на членовете на групата. Докато този стил може да бъде полезен в ситуации, включващи висококвалифицирани експерти, той често води до слабо определени роли и липса на мотивация.

Левин отбеляза, че ръководството без вмешателство обикновено води до групи, които нямат посока, в която членовете се обвиняват помежду си за грешките, отказват да приемат лична отговорност и демонстрират липса на напредък.

Наблюдения върху лидерските стилове на Левин

В книгата си "The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications" (2008) Бас и Бас отбелязват, че авторитарното ръководство често се представя само с отрицателни, често дори пейоративни термини. Авторитарните лидери често се описват като контролиращи и ригидни, но това пренебрегва потенциалните позитиви на подчертаването на правилата, очакванията за послушание и поемането на отговорност.

Въпреки че авторитарното ръководство със сигурност не е най-добрият избор за всяка ситуация, то може да бъде ефективно и полезно в случаите, когато последователите се нуждаят от много насоки и трябва да се спазват стриктно правилата и стандартите. Друга често пренебрегвана полза от авторитарния стил е способността да се запази чувството за ред.

Бас и Бас отбелязват, че демократичното ръководство е насочено към последователите и е ефективен подход, когато се цели да поддържат отношения с другите. Хората, които работят под ръководтсовото на такива лидери, са склонни да се ориентират добре, да се подкрепят един друг и да се консултират с други членове на групата, когато вземат решения.

Допълнителни стилове и модели на лидерство

В допълнение към трите стила, идентифицирани от Левин и колегите му, изследователите са описали множество други характерни модели на лидерство.

По-долу са само някои от най-известните:

Трансформационният лидерски стил

Трансформиращото лидерство често се определя като единственият най-ефективен стил. Този стил е описан за пръв път в края на 70-те години и по-късно е разширен от изследователя Бърнард М. Бас. Някои от ключовите характеристики на неговия лидерски стил са способностите да мотивират и вдъхновяват последователите и да насочват положителни промени в групите.

Лидерите на трансформацията са склонни да бъдат емоционално интелигентни, енергични и страстни. Те се ангажират не само, за да помогнат на организацията да постигне целите си, но и да помагат на членовете на групата да реализират своя потенциал.

Изследванията разкриват, че този стил на лидерство довежда до по-висока производителност и подобряване на удовлетвореността на групата от други стилове на лидерство. Проучване установява, че трансформационното ръководство води до подобряване на благосъстоянието на членовете на групата.

Стилът на транзакционния лидер

Транзакционният лидерски стил разглежда връзката лидер – последовател като сделка. Приемайки се като член на групата, индивидът се съгласява да се подчини на лидера. В повечето ситуации това включва взаимоотношенията работодател и служител, а сделката се съсредоточава върху последователя, който изпълнява необходимите задачи при размяна за парично обезщетение.

Едно от основните предимства на този лидерски стил е, че той създава ясно определени роли. Хората знаят какво трябва да направят и какво ще получат в замяна на изпълнението на тези задачи. Той позволява на лидерите да предложат повече супервизия и насоки, ако това е необходимо. Членовете на групата могат да бъдат мотивирани да се представят добре, за да получават награди. Едино от най-големите недостатъци е, че стилът на сделките има за цел да задуши творчеството и мисленето извън рамката.

Ситуационни лидерски стилове

Ситуационните теории за лидерството подчертават значителното влияние на околната среда и ситуацията върху ръководството.

Лидерските стилове на Хърши и Бланчард

Моделът на Хърши и Бланчард е една от най-известните ситуационни теории. Първо публикуван през 1969 г., този модел описва четири основни стила на лидерство.

  1. Стил на поучаване, наставление. Характеризира се с това да се каже на хората какво да правят.
  2. Стил продажба. Лидерът убеждава последователи да купуват идеи и послания.
  3. Стил на участие. Той е маркиран, като позволява на членовете на групата да заемат по-активна роля в процеса на вземане на решения.
  4. Стил на делегиране. Той включва практически подход към ръководството, позволяващ на членовете на групата да вземат повечето от решенията.

Ситуационно лидерство II на Бланчард

По-късно Бланчард разширява оригиналния модел на Хърши и Бланчард, за да подчертае как нивото на развитие и умения на обучаващите влияе върху стила, който трябва да се използва от лидерите. Бланчард описва и четири различни стила на учене.

  • Режисьорският стил включва подаването на нареждания и очаквания за послушание, но предлага малко насоки и помощ.
  • Стил коучинг (треньор) поставянето на много правила, но и много поддържащо поведение.
  • Сил подкрепа - подход, който предлага изобилие от помощ, но много малко насока.
  • Делегиращ стил, който дава малко насока и подкрепа.

Както можете да видите, съществуват различни начини за замисляне на лидерски стилове. Вероятно сте забелязали, че някои от тях имат много прилики с трите основни стила, описани първоначално от Левин и колегите му.

А вие лидери ли сте и ако да, какви?

По статията работи: Елиза Трайкова

Източник: verywell.com

Снимка: yourstory.com

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияЛайфстайлПсихологияСоциални грижиСнимкиЛюбопитноНовини