Начало Психология Позитивна психология Мотивация, щастие и личен успех Позитивната психология на работното място: Слава Богу, че е понеделник

Позитивната психология на работното място: Слава Богу, че е понеделник

Позитивната психология на работното място: Слава Богу, че е понеделник - изображение

Всички искаме работата да бъде позитивно и ангажиращо преживяване. Кой не мечтае да се събуди в понеделник, развълнуван да отиде на работа?

Позитивната психология показа, че положителните емоции са свързани с множество предимства, включително подобряване на здравето, благополучието, дълголетието и по-високото качество на живот. От друга страна, гневът, безпокойството, депресията и тревогите са свързани с влошаване на здравето.

Нашите гени са отговорни за около 50% от нивата ни на щастие, a действията и нагласите ни съставляват 40% от него. Така че, ако вземем предвид, че изборът и нагласите ни имат значително влияние върху нашето щастие, то как да развиваме и поддържаме състояние на позитивизъм и благополучие на работното място?

Ползите от позитивната психология на работното място

Тя може да се използва по много различни начини с цел да се увеличи щастието и удовлетвореността на работната сила.

Като се има предвид, че прекарваме средно половината от времето си на работа, то много организации и бизнес лидери все по-често започват да признават, че използването на психологически техники и ноу-хау е наложително.

Като служител, мениджър или главен изпълнителен директор, вие можете да приложите тези идеи на практика, за да насърчите позитивизма и да подобрите:

  • производителността
  • мотивацията
  • ангажираността
  • уменията за разрешаване на конфликти
  • оригиналната мисъл

PERMA на работното място

През последните 15 години все по-развиващото се поле на позитивната психология, провокирано от професор Мартин Селигман (Университета на Пенсилвания), разработва модел, базиран на доказателства за това кои са активните съставки на благосъстоянието, известен като PERMA; Положителни емоции (Positive emotions), Ангажираност (Engagement), Връзки (Relationships), Смисъл (Meaning) и Постижение (Accomplishment).

Как може моделът PERMA да подобри работното ни място?

Положителни емоции

Ние процъфтяваме, когато сме щастливи. Когато настроението ни е добро, поставяме по-високи цели и вървим към тях, ние изпитваме по-малко стрес и умора, демонстрираме по-високо сътрудничество в екипа и решаването на проблеми.

Но как да направим хората по-щастливи?

Сканиране на мозъка в експеримент показва, че когато участниците са инструктирани да преброят своите благодарности, се наблюдава повишена активност в частта на мозъка, свързана с щастието. Така че, въпреки че е трудно да насилим щастието, когато култивираме "благодарствена нагласа", то все пак идва като страничен продукт.

Някои организации адаптират тези идеи по новаторски начин. Например, чрез изброяване на "признателностите" като постоянна точка от дневния ред в началото на всички срещи на персонала — служителите могат да бъдат поканени да номинират някой или нещо, за което са благодарни.

Например: "Моята благодарност отива при Сара. Миналата седмица тя остана, за да ми покаже как да попълвам електронните си таблици и оттогава приключвам с тях навреме."

Свързаност

Науката ни показва, че най-добрият начин да повлияем на нашето щастие е да инвестираме във взаимоотношенията си.

Еволюцията е гарантирала, че оцеляването ни е свързано с уменията да се свързваме с другите. Нашите мозъци са буквално устроени така, че да го правим. Тази свързаност има силата да влияе върху начина, по който се чувстваме.

Според изследване на щастието, нашето настроение е буквално заразно. Това се случва заради огледалните неврони в нашия мозък.

Ако нашият колега започне да тържествува наоколо, клетките в собствения ни мозък, които се активират, когато самите ние го правим, ще се задействат. Ние сме устроени да се свързваме с хората около нас и да разбираме техните чувства и намерения.

В скорошно проучване почти 40% от анкетираните посочват колегите си като най-важната причина, поради която харесват работата си.

Освен това над две трети от респондентите съобщават, че тези позитивни взаимоотношения не просто увеличават производителността, но спомагат за смекчаването на стресовите и трудни предизвикателства, пред които са изправени на работното място.

Централното място на връзката между нашите социални взаимоотношения и вътрешното ни щастие не е преувеличено. Така че, опознайте се с човека, който седи до вас, малко по-добре.

Направете усилия да обядвате в общата кухня. Организирайте се след работа и се опознайте с колегите, с които прекарвате толкова много време заедно.

Едно от препятствията пред горното, разбира се, е нашата собствена загриженост, неудобство и това доколко комфортно се чувстваме да го правим. Скот Крабтрий, опитен лидер в компанията Intel, твърди, че презентацията Pecha Kucha може да помогне с разбиването на леда:

"На японски Pecha Kucha грубо означава chit chat (моабет), но не става дума за специален формат презентацията. Обикновено всеки представя 20 слайда, единствено със снимки върху тях, и получава 20 секунди, за да обясни всеки … но ние измислихме правилото, че хората могат да споделят единствено неща за живота си извън работата. Разликата беше незабавна и значима. Веднага започнахме да се третираме по-малко като конкуренти и по-скоро като сътрудници."

Крабтрий продължава да твърди, че това е може би най-добрият инструмент, с който се е сблъсквал, за бързо изграждането на доверие и разбирателство в даден екип.

Като мениджър или ръководител на екип, трябва да сте наясно колко заразни могат да бъдат позитивизмът и негативизмът. Нужно е да имате предвид колко важно е управлението на морала, защото един нещастен човек може да доведе до цял нещастен офис.

Помогнете на персонала си да се сближи и да се свърже, като организирате тиймбилдинг игри, които насърчават служителите да работят заедно и да изградят истински взаимоотношения.

Дайте на персонала да разбере ясно, че общуването не само се толерира, но се насърчава, доколкото не пречи на представянето.
Някои хора са естествено по-позитивни във възгледите и поведението си, отколкото други. Тези хора са изключително ценни за организациите, особено когато се наблюдава обичайна атмосфера на демотивация, деморализация и недоверие.

Нужно е да търсите такива хора. Намерете ги, грижете се за тях и най-важното — прекарвайте време с тях. Поставете ги стратегически в екипите, които биха могли да имат полза от по-слънчевата им диспозиция.

Ангажираност

Формулата за ангажиране на персонала е да се максимизира степента, в която хората използват и прилагат своите силни страни.

Повечето от нас се стремят към това да се подобряват по един или друг начин и въпреки това често се оказваме в капана на недостатъците си, като се фокусираме върху опита да "поправим" някои части от себе си, пренебрегвайки онези, които процъфтяват.

Като се има предвид, че безброй научни изследвания изтъкват факта, че сме в най-добрата си форма, когато сме ангажирани с нашите силни страни, изглежда контрапродуктивно да бъдем щедри на критиките и пестеливи на хвалбите.

Използвайте всяка възможност да споделите успешни истории — големи и малки. Дайте на хората възможността да споделят своите успехи, постижения и таланти с вас и споделяйте вашите собствени.

Не приемайте, че всеки знае собствените си силни страни, или че те са същите като вашите. Откажете се от допускането, че просто защото намирате нещо за лесно, то трябва да е лесно и за всички останали. Това ще ви помогне да разберете по-добре колегите си и да работите заедно по-продуктивно.

Когато се залага на силните страни на служителите, а не на слабите, това не само въздейства върху вътрешната им мотивация, но и върху компанията и организацията като цяло.

За да идентифицира силните страни на всеки един, екипът на професор Селигман разработва VIA Inventory of Strengths.

Създаване на смисъл

Адам Грант, автор и професор в бизнес училището в Уортън, планира иновативен експеримент върху производителността на екипа.

Работейки с персонал от кол център, който се занимава с дарения за университетския фонд (за стипендии), той урежда персоналът да се срещне с действителния бенефициент на стипендията.

Срещата трае само пет минути — достатъчно, за да зададат няколко въпроса и да се свърже името с лицето, което стои зад него.

След тази среща екипът започва да набира три пъти повече пари и да води по-дълги и по-ангажиращи разговори с потенциални дарители, в сравнение с контролната група.

Когато хората видят как усилията им оказват реално влияние върху живота на другите, дори рутинната работа става по-възнаграждаваща.

Постижение

Лидерите могат да изградят усещане за постижение в своите хора чрез включване на силните страни на човека в бъдещите дискусии за целите на организацията.

Лидерите могат да възприемат подкрепящ, менторски подход, като задават въпроси, основаващи се на силните страни. Например…

Разкажете ми за предишно постижение, от което сте се чувствали наистина горди. То може да е или да не е свързано с работата. Или за случай, в който сте надскочили себе си.

Кои най-силни страни смятате, че са ви помогнали да постигнете този впечатляващ резултат? Кои таланти демонстрирахте тогава? 

Коучингът на вашия персонал може да бъде точно толкова прост - да демонстрирате интерес към силните страни на служителите и да изследвате повече начини да ги приложите към постигнатите целите или предизвикателствата на професионалното развитие. Подобно на толкова много други идеи, които възникват от позитивната психология, това е истинска печалба.

Разтягайте целите си

Редовното определяне на цели на индивидуално, отборно и организационно ниво е от решаващо значение за производителността и щастието.

Целите могат да ни осигурят присъщо чувство за ангажираност, мотивация и връзка.

Но за да постигнем щастие, ние не можем да разчитаме само на постигането на целта. Устойчивият източник на щастие  е радостта от всяка стъпка, която ни задвижва към финалната линия. Изследванията показват, че докато постигането на целта създава първоначален тласък на позитивизъм, ефектите не траят дълго. Трикът е в това да се научите да се наслаждавате на всеки аспект от пътуването към целите си.

За да приложите това, първо структурирайте целите си така, че да бъдат SMART — конкретни (specific), измерими (measurable), постижими (attainable), релевантни на вашите интереси (relevant to your interests) и обвързани с времето (time-bound).

На второ място, разтягайте границите им, бидейки умни, като правите целите си смислени.

Опитайте се да свържете тези цели с вашите ценности и силни страни, така е по-вероятно да се почувствате по-щастливи и да работите по-добре. Ако сте мениджър, имайте предвид това, когато възлагате проекти на персонала си.

Ако можете да намерите пресечната точка между умения, интерес, ценности и силни страни, вероятно ще изградите екип с вътрешна мотивация, ангажираност и свързаност, тъй като те ще процъфтяват в собствената си мотивация и енергия.

Награждавайте се

Нашата способност да празнуваме собствените си постижения, както и тези на нашите колеги, е друг важен елемент, който ни позволява да процъфтяваме на работното място.

Наградите активират регионите за удоволствие в нашия мозък, дори когато са самоиндуцирани.

Не е нужно наградите да бъдат големи, скъпи или дори финансови, за да бъдат ефективни, те могат да бъдат толкова простички, колкото една почивка, кратка разходка или нещо за хапване.

Редица проучвания установяват, че малките награди могат да направят хората по-щедри, приятелски настроени и щастливи, както и по-продуктивни и точни в работата си.

В компанията Google удовлетворението на служителите нараства с внушителните 37%, когато се въвежда схема за малки награди, което предполага, че финансовите възнаграждения не са единственото нещо, което щастливите и продуктивни служители търсят.

Затова обърнете внимание на факта, че докато упоритата работа е важна, то никога не трябва да си позволявате нещо, което е в ущърб на вашето щастие. Освежете фокуса си и се разсейте от екрана за няколко минути.

Ако управлявате компания, то можете да осигурите на вашите служители умно съставена програма за възнаграждение, която може да предлага стимули, като гъвкаво работно време, за да покаже, че наистина се грижите за техните нужди.

Но уверете се, че възнагражденията, които предлагате, са в съответствие с това, което желае вашият персонал.

Може да ви бъде от полза да направите проучване на цялата компания или да съберете комитет на служителите, за да получите обратна информация за това, какви ползи и ресурси най-много биха помогнали на вашия персонал да се чувства обгрижван и взет под внимание, както в професионалния, така и в личния си живот.

Макар че тези стратегии и идеи  звучат като обикновен здрав разум, в много отношения те са твърде рядко признати или практикувани на днешните работни места.

Чрез предлагането на позитивност, ангажираност, връзка, смисъл и признание можете да създадете вдъхновена и мотивирана работна сила, която не само да е щастлива да работи, но да се радва да допринесе за компанията като цяло.

По думите на Шон Ачор,

"Колкото по-добър е мозъкът ви в това да използва енергията си за съсредоточаване върху позитивите, толкова по-големи са шансовете ви за успех".

Редактор: Елиза Трайкова

Източник: positivepsychologyprogram.com

Снимка: blog.cognifit.com

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияПсихологияСоциални грижиЛюбопитноЛайфстайлЗдравни съветиСнимкиНовиниСпортТестовеОрганизацииФизиологияАнкетиАлт. медицинаНормативни актовеИсторияЛечения