Начало Психология Позитивна психология Мотивация, щастие и личен успех Позитивна психология: Ролята на позитивните емоции за подобряване на психичното здраве

Позитивна психология: Ролята на позитивните емоции за подобряване на психичното здраве

Позитивна психология: Ролята на позитивните емоции за подобряване на психичното здраве - изображение

В същността си позитивната психология се опитва да идентифицира факторите, които позволяват на индивидите да се развиват и преуспяват, и да подпомогне достигането на благоденствие. Каква обаче е ролята на позитивните емоции за осъществяване на целта на позитивната психология? Вероятно повечето хора биха отговорили, че хубавите чувства са най-ясните маркери за наличието на добро и стабилно психично здраве.

Все пак щастливите моменти в живота на един човек се свързват с изживяването на позитивни емоции като обич, радост и задоволство, докато тежките и тъжни спомени са изпълнени с отчаяние, тревога, гняв и мъка. Така че всъщност отговорът на повечето хора не е толкова далече от реалността. Според проучването на Динър, Сандвик и Равот от 1991 г. успешен начин за предричане на субективното благоденствие е цялостният баланс между негативните и позитивните емоции.

Така че, да, чувствата на обич, щастие и задоволство са маркери на стабилното психично здраве и преуспяване, но те също така и подпомагат благоденствието, защото водят до психологичен растеж (усвояване и култивиране на нови умения и знания).

Теорията на разширяването и изграждането

Социалният психолог професор Барбара Фредриксън формулира така наречената Теория на разширяването и изграждането, чиято цел е да изясни специфичните ефекти от позитивните чувства в контекста на позитивната психология. Теоретичният модел се базира на твърдението, че определени позитивни емоции като гордост, любов, интерес или радост спомагат за разширяването на моментния репертоар от мисли и действия, което води до продължителни личностни облаги – развиване на физическия, умствения, социалния и психологичния капацитет.

Предишните теории за емоциите обясняват поведението на хората като резултат от точно определени психологични процеси, които моментно ограничават репертоара от мисли и действия – например негативната емоция страх довежда до действия като атака, бягство и други.

Въпреки че е възможно позитивните емоции да бъдат изпитани и в неприятни и тежки обстоятелства, хубавите чувства са рядко срещани в животозастрашаващи ситуации. Поради това психологични процеси, които ограничават когнитивния запас и евентуалните действия, за да се генерира бърза и ясна реакция, може би не са нужни в този тип ситуации.

Според професор Барбара Фредриксън всъщност се наблюдава точно обратното явление. Позитивните усещания позволяват на човека да включи в репертоара си от мисли и действия по-голям брой когнитивни схеми и модели.

Например задоволството е специфична емоция, която разширява репертоара от мисли и действия, като събужда желанието в човека да се наслади на сегашното си състояние, като същевременно се опита да интегрира обграждащите го обстоятелства в новото си виждане за света и себе си. По сходен начин радостта довежда до стремеж към игра, преминаване на ограниченията и проява на креативност – това се наблюдава не само в социален и физически, а и в интелектуален и артистичен аспект.

Феноменологично различната позитивна емоция интерес от своя страна предизвиква появата на желанието за акумулирането на нова информация, преживявания и впечатления. Любовта, съдържаща в себе си всички изброени до момента емоции (радост, интерес, задоволство и други), разнообразява репертоара от мисли и действия, като събужда копнежа за игра, опознаване и наслада от изживяванията, свързани с обекта на силните чувства.

Професор Барбара Фредриксън твърди, че описаните по-горе примери за ефекта на радостта, обичта, интереса и задоволството върху мисловните и поведенчески модели са доказателство за силата на позитивните чувства.

Позитивните срещу негативните емоции

За разлика от негативните чувства като страх, гняв и раздразнение, които притежават непосредствени и директни адаптивни ползи в животозастрашаващи ситуации, увеличеният и по-разнообразен запас от когнитивни процеси, предизвикан от щастливи емоции, също носи своите преимущества. По-точно възприемането на повече мисловни вариации носи със себе си индиректни, дългосрочни изгоди, тъй като то води до изграждането на нови знания и опит, които да бъдат използвани и приложени в по-късен момент.

Еволюционната гледна точка на ползата от позитивните мисли

Вземете предвид играта, която се поражда от радостта, и спомага за изграждането на незаменими социални знания и опит. Социалната игра, носеща със себе си споделено удоволствие, въодушевление и усмивки, спомага за създаването и култивирането на приятелства, които след това могат да се окажат полезни в контекста на взаимната емоционална подкрепа.

Детските игри също така играят роля в развитието на интелектуалните умения чрез прилагането на креативност и въображение. Сходни аргументи могат да бъдат предоставени и за останалите позитивни емоции като интерес, задоволство, любов и гордост.

Накратко: теорията на разширяването и изграждането на социалния психолог професор Барбара Фредриксън описва ролята на позитивните емоции спрямо разнообразяването на репертоара от мисли и действия, което от своя стана води до усвояването и усъвършенстването на нови знания и умения и, разбира се, до подобряване на психичното здраве.

С помощта на този теоретичен модел се предоставя нова гледна точка относно адаптивната полза от позитивните емоции.

Нашите предшественици, които са се подали на желанията, породени от чувствата на радост, обич и интерес – да играят, проучват и наблюдават – са успели да се развият и преуспеят. Когато в по-късен момент тези същите предшественици са се изправили пред неизбежните заплахи за здравето и живота им, те са притежавали по-голям запас от знания и умения, които са довели до по-големи шансове за оцеляване.

Именно поради това може да се твърди, че способността да изпитваме позитивни емоции е кодирана в нашите гени, като с помощта на естествения отбор радостта, обичта, интересът, задоволството както и много други чувства са станали част от универсалната човешка природа.

Редактор: Нора Маркова
Източник: ncbi.nlm.nih.gov
Снимки: unsplash.com

Още по темата:

5.0, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияПсихология