Начало Психология Социална психология За психологията Някои от най-ранните влияния върху психологията

Някои от най-ранните влияния върху психологията

Някои от най-ранните влияния върху психологията - изображение

Когато психологията се установява като наука, отделена от биологията и философията, възниква дебат за това как да се опише и обясни човешкият ум и поведение. Първите две основни психологически школи, които се появяват по онова време, са известни като структурализъм и функционализъм. Нито една от тях не оцелява дълго, но правят важен принос за развитието на съвременната психология.

Структурализъм, функционализъм и произход на психологията

Структурализмът се очертава като първата мисловна школа, а някои от неговите идеи се свързват с основателя на първата лаборатория по психология, Вилхелм Вунд. Един от учениците на Вунд, на име Едуард Б. Титченер , по-късно официално установява школата и я нарича структурализъм, въпреки че се откъсва от много от идеите на Вунд , а понякога дори изопачава ученията на своя ментор.

Почти веднага се появяват други теории, които започват да се борят за господство в психологията. В отговор на структурализма и идеите на мислители като Чарлз Дарвин и Уилям Джеймс се появява американската перспектива, известна като функционализъм.

През 1906 г. Мери Уитън Калкинс публикува статия в "Психологически преглед", в която цели да помири тези две школи на мисълта. Структурализмът и функционализмът не са толкова различни, твърди тя, тъй като и двете са свързани основно със съзнателното аз.

Въпреки това, всяка от страните продължава да напада другата. Уилям Джеймс пише, че в структурализма има "много школа, но не и мисъл", а Вилхелм Вунд отхвърля функционализма като "литература", а не като наука.

В крайна сметка и двете мисловни школи губят господстващото си положение в психологията, заменени от възхода на бихейвиоризма , психоанализата , хуманизма и когнитивната психология през началото и средата на ХХ век.

За да разберем как тези ранни школи повлияват хода на психологията, нека погледнем по-отблизо всяка от тях.

Какво е структурализъм?

Структурализмът е първата психологическа школа и се фокусира върху разбиването на психичните процеси на най-основните компоненти. Изследователите се опитват да разберат основните елементи на съзнанието, използвайки метод, известен като интроспекция.

Вилхелм Вунд, основателят на първата психологическа лаборатория, често се свързва с тази школа, въпреки факта, че неговият ученик, Едуард Б. Тиченер, пръв използва термина структурализъм, за да я опише.

Докато работата на Вунд помага за основаването на психологията като отделна наука и допринася за методите на експерименталната психология, то самият Вунд вижда психологията като волунтаризъм и неговите теории , са много по-холистични от идеите, които Титченер по-късно въвежда в САЩ. Развитието на структурализмът на Титченер спомага установяването на първата "школа" на психологията, но тя не просъществува дълго след смъртта на Титченер.

Силните страни и критиките към структурализма

Според днешните научни стандарти експерименталните методи, използвани за изучаване на структурите на ума, са твърде субективни — използването на интроспекция води до липса на надеждност в резултатите. Други критици твърдят, че структурализмът е твърде загрижен за вътрешното поведение, което не е пряко наблюдаемо и не може да бъде измерено точно.

Тези критики обаче не означават, че структурализмът няма значение. Структурализмът е важен, защото той е първата голяма школа на мисълта в психологията. Той повлиява още развитието на експерименталната психология.

Какво е функционализъм?

Функционализмът се формира като реакция на структурализма и е силно повлиян от работата на Уилям Джеймс и еволюционната теория на Чарлз Дарвин. Функционалистите целят да обяснят психичните процеси по по-систематичен и точен начин.

Вместо да се фокусират върху елементите на съзнанието, те го правят върху предназначението на съзнанието и поведението. Функционализмът също подчертава индивидуалните различия, което имат дълбоко въздействие върху образованието.

Някои от важните функционалистки мислители са Уилям Джеймс, Джон Дюи , Харви Кар и Джон Енгел.

Силни страни и критики срещу функционализма

Вероятно най-известната критика към функционализма е тази на Вунд. "Това е литература. Красива е, но не е психология", казва той за "Принципите на психологията" на функционалиста Уилям Джеймс.

Функционализмът има важно влияние върху психологията. Той повлиява развитието на бихейвиоризма и приложната психология. Функционализмът оказва силно въздействие и на образователната система, особено що се отнася до убеждението на Джон Дюи, че децата трябва да се обучават на ниво, за което са подготвени.

Нека обобщим: Нито една от тези ранни школи не съществува днес, но те имат важно влияние върху появата на психологията като съвременна наука. Структурализмът на Вунд и Титченер изиграва важна роля в стремежа да направи психологията по-експериментална наука, а функционализмът на Джеймс фокусира психологията върху процеса на решаване на реални проблеми. Когато разберем фокуса на структурализма и функционализма, можем да получим по-реална представа за това как психологията е достигнала до това, което е днес.

Редактор: Елиза Трайкова

Източник: verywellmind.com

Снимка: canva.com

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияПсихология